DİLEKÇE ŞEBEKESİ

ŞEHİR PLANCILARI ODASININ İDDİALARINA ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YANITI

  Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Emre Sevim’le geçen hafta yüksek yapılaşma ve kent planlamasına ilişkin yaptığım röportajda, Sevim’in Akçalı Konut Yapı Kooperatifi’yle ilgili iddialarına Büyükşehir Belediyesi’nden yanıt geldi. Yanıtı aynen aktarıyorum: 

“S.S.Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi’nin alanına ilişkin olarak “Orta Yoğunluklu Konut Alanlarında” verilen emsal değerinin E=2.00, konut alanlarında ticari alan oranının (yüzde 10 dan) yüzde 5 olarak değiştirilmesi, plan notlarının 21 ve 32. maddelerinin iptal edilmesi” sureti ile değiştirilerek uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Çankaya Belediye Meclisi’nce 5 Mart 2015 tarihinde alınan kararla uygun görülmüştür. Kararda alana ait “1/5000 ölçekli nazım imar planının da revize edilerek değerlendirilmesi tavsiye kararı alınmıştır. Planların kademeli birliktelik ilkesi gereği olarak onaylı plandaki plan notlarının değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Nisan 2015’te aldığı kararla plan notlarında düzeltmeler ile tadilen onaylanmıştır. İlçe Belediye Meclisi’nin kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı da Belediyemiz Meclisi’nin 14 Nisan 2015’teki kararı ile (1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı uyumluluğu için) onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ilçe belediyesi tarafından incelenmiş ve değiştirilerek onaylanmıştır. 

ARTAN NÜFUS İHTİYACI

Her iki Belediyece incelenmiş ve onaylanmış planlarda Planlama disiplinine aykırılıktan söz edilemez olup, artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik donatı alanları da ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca artırılmıştır. 

Ayrıca plan değişikliklerinden önce alandaki emsallerin ortalama değeri 0.50’nin üzerindedir. Onaylı planlarda da son emsal değeri belirtildiği gibi 2.5 değil 2’dir. Onaylı planlarda da belirli bölgelerde 0.5 emsal değerine sahip alanlar bulunmaktadır. Haberde belirtilen değerler, özellikle uç noktalardan verilmiştir. Gerçekte emsal değerleri arasında fark abartıldığı ölçüde değildir.

Söz konusu planlar değişiklikten çok, yeni bütüncül bir plan olarak değerlendirilmelidir. Dolayısı ile bölgesel bir planın plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozucu bir değişiklik olarak görülemez. Alan, tek bir şahsa ait olmadığı gibi 1992 yılından beri yapılaşmayı bekleyen ve büyük bir çoğunluğu kamu çalışanı olan, 3380 üyeli bir kooperatif topluluğunu ilgilendirmektedir. Üyelerin hane halkları da göz önüne alındığında etkilenecek yaklaşık 13.500 kişilik bir nüfustan bahsedilmektedir.

ANLAŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL

            Planlar Ölçek ve Plan hiyerarşisine uygun olarak onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onayı öncesinde alanda onaylı bir 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı vardır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sonrasında onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ise (Çankaya Belediye Meclisi tarafından da tavsiye edilerek) alt ve üst ölçek planların uyumsuz olmaması amacı ile daha önceki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planından çok da farklı hükümler içermeyecek şekilde onaylanmıştır. Bu konuda Planlama Disiplinine aykırılık bulunmamaktadır. Konu ile ilgili Büyükşehir Belediyesinin ve Çankaya Belediyesinin anlaşması gibi bir durum söz konusu değildir. Her belediye kendi yetki sınırları dahilinde yasaların kendisine verilen yetkisini kullanarak incelemesi ve onaylaması gereken planları incelemiş ve karara bağlanmıştır. Bu konuda emsal artışı üzerinde uzlaşı olması iddiası yanlıştır.Yine aynı haberde belirtilen bir diğer itham ise okul alanı yapımı hibesi hususunda olmuştur. Okul alanı yapımı taahhütleri özel teşebbüslerin kendileri tarafından önerilmekte olup, Belediye Meclisleri tarafından uygun görülmesi halinde Milli Eğitim Bakanlığınca uygun görülen alanlarda özel teşebbüsün yaptıracağı okullar yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılmaktadır. Haberde iddia edildiği üzere bu taahhütlerin FETÖ okulları yapımında kullanılması kesinlikle söz konusu olmadığı gibi iddia sahibinin de ispat zorunluluğu vardır."

 

 

 

 

ARSANIN KONUMU

İLETİŞİM

Adres: 
Meşrutiyet Caddesi No:32/9   06640 Kızılay / ANKARA
Telefon:
(0.312) 425 22 54 - 425 40 39
Fax:
(0.312) 425 40 69
 

NEREDEYİZ ?