23. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇLARI


 

DEĞERLİ ORTAKLAR, 
  
        

Kooperatifimizin 23. Olağan Genel Kurulu 29.06.2014 tarihinde asaleten 680, vekâleten 258 olmak üzere toplam 938 ortağımızın katılımı ile Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonunda yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır..

 

Devamı İçin Tıklayınız.

23. OLAĞAN GENEL KURUL

                    

GÜNDEM

Kooperatifimizin 23. Olağan Genel Kurulu 29 Haziran 2014 Pazar günü saat 10.00’da Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonunda (Gazeteci Muammer Yaşar BOSTANCI Caddesi “Milli Eğitim Bakanlığı Yerleşkesi,, Beşevler/ANKARA ) aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı tarihi ve yeri daha sonra ilan edilecektir.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

YÖNETİM KURULU RAPORU

DENETİM KURULU RAPORU

BİLANÇO

GELİR-GİDER TABLOSU

TAHMİNİ BÜTÇE

VEKALETNAME 

DUYURU

      

Değerli Ortaklar, aidatları maaşlarından kesilmeyen, doğrudan bankaya yatıran ortaklarımızın komisyon ödememesi için kooperatifimiz ile Garanti Bankası arasında bir anlaşma imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre: Aidatlarınızı bütün Garanti Bankası şubelerindeki gişelerden kooperatifimizin adı ile komisyon ödemeden yatırabilirsiniz. Ayrıca Garanti Bankasının herhangi bir kartını kullanıyorsanız kullandığınız Garanti Bankası kartı ile ATM’ lerden ödeme yapabilirsiniz. Bu durumda; Ödemeler, Diğer Ödemeler, Apartman Aidatı Ödemeleri bölümünden sayfa atlayıp S.S. AKÇALI ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ’ nin sırasına gelinerek baştaki sıra numarası girilip aidat yatırılabilir.

 

GARANTİ BANKASI IBAN NO: TR180006200138800006299427

 

KOOPERATİF AİDATLARI MAAŞINDAN KESİLEN ORTAKLARIMIZIN DİKKATİNE!!!

          

Çoğunluğu Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan ve kooperatif aidatı Vakıflar Bankasındaki hesabından kesilen ortaklarımızın aidatlarının maaşlarından kesilmeye devam edilebilmesi için bankanın aldığı karar gereği aşağıda dökümü yapılan muvafakatnamenin imzalanarak Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri Özer AKYILDIZ, Enser DOĞRU, Ünsal ŞAHİNER, Saniye SEZER, Adnan BERİK, Ergin KUDU, Mehmet GÜMÜŞ, Mithat YILMAZ, Bülent ALTUNKAYA ve Mustafa Tümer ATEŞ’ e en kısa sürede iletmeleri yada kooperatif bürosuna elden teslim etmeleri gerekmektedir.

 

 

Muvafakatname İçin Tıklayınız

22. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇLARI

DEĞERLİ ORTAKLAR,            

Kooperatifimizin 22. Olağan Genel Kurulu 31.03.2013 tarihinde asaleten 768, vekâleten 315 olmak üzere toplam 1083 ortağımızın katılımı ile Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Toplantı Salonunda yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- 2012 yılı çalışma raporu,   bilânço,   gelir - gider tablosu, Denetim Kurulu raporu okunmuş, görüşülmüş ve kabul edilerek yönetim ve denetim kurulu ibra edilmiştir.

 

Devamı

KOOPERATİFİMİZİ İLGİLENDİREN DAVALARLA İLGİLİ BİLGİLER:

SÖZLEŞMEYİ İPTAL DAVASI:

Davacı             : 16 kooperatif Ortağı

Mahkeme        : 17. Asliye Ticaret 

Dosya No         : 2011/280 Esas

Konu                :

27.02.2011 tarihinde yapılan, 4. Olağanüstü Genel Kurulda gündemin 5. maddesinde görüşülen ve kabul edilen “Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı inşaat sözleşmesinin” iptali istemi ile açılan davasının 19 Şubat 2013 tarihinde yapılan duruşmasında Mahkeme davayı bitirmiş ve temyiz yolu açık olmak üzere kooperatifimiz lehine karar vermiştir.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE KARŞI AÇILAN DAVALAR:

1-

Davacı             : Çankaya Belediye Başkanlığı

Mahkeme        : 17. İdare

Dosya No         : 2011/4031 Esas, 2012/2529 Karar

Konu                :

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabul edildiği   12.08.2011 tarih ve 2467 sayılı kararın iptali istemi ile açılan davada, mahkeme davayı reddederek, temyiz yolu açık olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı  (kooperatifimiz) lehine karar vermiştir.

Devamını oku...

2010 YILI Değerleme Raporu

Devamı  (doc)

22. OLAĞAN GENEL KURUL

 GÜNDEM

Kooperatifimizin 22. Olağan Genel Kurulu 31 MART 2013 Pazar günü saat 10.00’da Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde (Bağdat Caddesi No:50 Yenimahalle/ANKARA adresinde) aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı tarihi ve yeri daha sonra ilan edilecektir.

 

Devamı için tıklayınız

 

 

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU

Uluslararası kooperatifler Birliği (ICA); kooperatifi “ortak bir şekilde sahiplenilen ve demokratik yollarla kontrol edilen bir girişim yoluyla, gönüllü olarak bir araya gelen kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimlerini ve isteklerini karşılamak için kurduğu özerk bir kuruluş” şeklinde tanımlanmaktadır. Kooperatifimiz de ortaklarımızın konut ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş ve bu amaca ulaşmak için bugüne kadar sayısız çalışma yapmıştır. Bu çalışmalar; 08 Ağustos 2010 tarihinde yaptığımız 3. Olağanüstü Genel Kurulda Yönetim Kurulumuza daha önce kurulan Yapılaşma Komisyonunun kabul etmesi şartıyla ve bu komisyonunun hazırlayacağı teknik şartnamede belirtilen özelliklere sahip, her ortağımıza bir konut ve aynı alanda bir alışveriş merkezi ile spor merkezinin yapılmasını içeren “Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” yapma yetkisi verilmesi ile doruk noktasına ulaşmıştır.

Devamı için tıklatınız 

DENETİM KURULU RAPORU

BİLANÇO

GELİR-GİDER TABLOSU

TAHMİNİ BÜTÇE

VEKALETNAME 

547 Nolu Parselin Davası

 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2007/308 E. sayılı dosya ile görülmekte olan Kadastro 547 nolu parselin davası 22.12.2010 tarihinde sona ermiştir. Mahkeme Kadastro 547 nolu parselin Maliye Hazinesi adına tapuya tesciline karar vermiştir. Karar Davacılar tarafından temyiz edilmiş, ancak Yargıtay 16. Hukuk Dairesi temyiz talebini reddederek kararı onaylamıştır. Davacılar karar düzeltme talep etmişlersede Yargıtay 16. Hukuk Dairesi bu talebi de reddetmiş ve karar kesinleşmiştir.

Devamını oku...

İmar Tapuları

PARSELASYON PLANIMIZ TAPUYA TESCİL EDİLMİŞ VE İMAR TAPULARI KOOPERATİF ADINA DÜZENLENMİŞTİR.

 

 

TAPULARI GÖRÜNTÜLEMEK TIKLAYINIZ.